Storebru Endestadnipa – Fottur

I området rundt Endestad camping er det mange fine turløyper opp i fjellet. 

Rett etter campingen er det skiltet til Endestadsnipa, Torsvatnet og Høgenipa. I starten er det bratt oppover, men det er en tydelig sti der og godt merket med oransje påler. 

Litt oppe i høyden vil du krysse stien som går ned til Endestad. Denne stien ble brukt når de skulle til Eikefjord i de eldre dager før broen på Storebru ble bygd.
Stien fortsetter Forvi Velomstøylen oppover i fjellet. Terrenget er ikke kun oppover, men du kan regne med at det enkelte steder vil sørge for at du får litt puls.
Høgenipa som er 574 moh vil dukke opp i god tid før du er fremme ved målet. På denne toppen vil du ha en fantastisk utsikt opp i dalen og videre opp  mot Svarthumle, samt god utsikt ned mot Eikefjorden.

Videre går stien ned mot Torsvatnet som i vestenden av vannet har en deming. Det sies at når de åpnet demningen så holdt dette til hele tre dagers drift av kyrne ned på Endestad.
Når du går videre over elva og oppover vil du komme til et punkt hvor du kan se utover Gjengnen, Maritind, Plogen, Keipen, Blånipa og Midbønipa i nord. I øst vil du kunne se Blånipa på Ramsdalsheia. I sør Bleja, Håsteinen og Vassevatnet. Titter du vestover så kan de se flere av øyene som ligger utenfor Florø.

Helt ute på bergspissen er det laget en liten varde og her kan du se ned til Løkkebø og Storebru. Fra parkeringsplassen ovenfor riksveien mellom Langedal og Sæterli går du traktorvegen oppover. I krysset ca. 800 m oppe i dalen tar du til høyre og fortsetter denne traktorveien til endes. Nå er det over på en sti, men det er fortsatt godt å gå og godt merket med oransjemalte påler.

Etter ca. 100 m er det et stidele, ta til venstre og følg stien nordover. Du kommer snart til nytt stidele der du skal rett fram mot Langedalstøylen. Det er slakt og fint terreng å gå i også det siste stykket opp til støylen. Videre opp til Torsvatnet og oppover mot Endestadnipa. Stien er merket hele veien.

Endestadnipa er 763 moh.